Privat kunder

Tilbyder vi en uforpligtende snak om opgave/behov på tværs af alle fagområder, ofte kan det være svært at gennemskue den bedste løsning og hvem man skal starte med at kontakte hvis det omfatter flere fag / brancher.

Planlægning og kortlægning af omfang, afdækning af forhold ift. bygningsreglementer og gældende regler og lovgivning.

Forsikrings sager og tvister hvor kunden er uenig med forsikringsselskabet om erstatnings størrelse eller omfang

Energi renovering, energi optimering, solceller, alternativ opvarmning mm.

Validering og gennemgang af indhentede tilbud.

Vi har nært samarbejde med fagspecialiserede Advokater inden for forsikrings- og byggeret.

 

Erhvervs kunder

Ved større byggerier er der ofte udarbejdet omfattende projektmateriale og beskrivelse.

Er vi rådgiver på et projekt byder vi naturligvis ikke selv på opgaven, men vi gennemgår og beregner opgaven, som var vi en bydende part.

Det gør, at vi kan hjælpe bygherre til store besparelser ved at påpege fejl, mangler og faldgrupper i projektbeskrivelse/udbudsmateriale som ville have udløst store ekstraregninger, når først byggeriet var sat i gang.

Vi tilbyder også gennemgang og validering af tilbud. Det giver bygherre et reelt og uvildigt samlingsgrundlag ift. indkommende tilbud og valg af entreprenør.

En af vores gode referencer på dette område er Kastrup og Roskilde Lufthavne.